2007 tog Erik initiativ till novellfilmen Slänten (som senare fick namnet Res Dej Inte!). Han skrev manus tillsammans med Sebastian Ylvenius och Richard Jarnhed som även regisserade filmen.

Arbetet med research, manus och provfilmningar pågick under ett helt år.